SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA PERSONALULUI

Elaborăm și implementăm un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale conform standardului
SR OHSAS 18001

Legile cu privire la protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si medicina muncii sunt, in mod firesc, foarte complexe, avand in vedere ca fac referire directa la probleme legate de protectia personalului si siguranta acestuia la locul de munca.

Apeland la serviciile noastre, puteti avea siguranta ca ati facut toate demersurile necesare si legale pentru securitatea si sanatatea personalului. Mai mult chiar, angajatii dumneavoastra vor fi mai protejati datorita instruirilor cu privire la prevenirea accidentelor la locul de munca.

Activități de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM)

 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
 • elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii;
 • propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, necesare întocmirii fișei postului;
 • instruirea, testarea și conștientizarea personalului;
 • întocmirea necesarului de documentații cu caracter tehnic de informare;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul firmei;
 • asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent;
 • evidența zonelor cu risc ridicat și specific;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă;
 • evidența meseriilor și a profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare și întocmirea necesarului de dotare a personalului;
 • participarea la cercetarea evenimentelor;
 • alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății personalului la locul de muncă;

Activități de prevenire și protecție în domeniul situațiilor de urgență (P.S.I.)

 • instruirea, testarea și conștientizarea personalului;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la situațiile de urgență;
 • propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul situațiilor de urgență, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, necesare întocmirii fișei postului;
 • întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare;
 • întocmirea necesarului de dotare cu mijloace P.S.I. (pichete P.S.I., stingătoare, etc.) și monitorizarea stării acestora;
 • elaborarea și actualizarea planurilor de evacuare și a planurilor de intervenție în caz de incendiu;
 • informarea angajatorului despre deficiențele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
 • exerciții de alarmare, evacuare a persoanelor și masuri de primă intervenție;
 • orice alta activitate care vizează îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a reglementarilor ce privesc situațiile de urgență;

analizam

obtinem informatiile necesare in vederea evaluarii

elaboram

elaboram si implementam documentatia specifica activitatii

certificare

realizam un audit in vederea certificarii si un raport pentru managementul firmei
SUS