PROTECȚIA MEDIULUI

Elaborăm și implementăm un sistem de management al mediului conform standardului SR EN ISO 14001

Activități de prevenire a poluărilor și de protecție a mediului

  • activități de management a autorizației de mediu;
  • elaborare proceduri de lucru;
  • elaborarea planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
  • instruirea lucrătorilor privind: managementul deșeurilor, prevenirea poluărilor accidentale, managementul substanțelor chimice periculoase etc;
  • îndeplinirea obligațiilor de raportare prevăzute în autorizația de mediu și nu numai, către autoritățile competente;
  • informarea angajatorului despre deficiențele constatate ca urmare a controalelor interne efectuate;
  • participarea la punerea în practică a măsurilor dispuse de către comisarii/inspectorii de control pentru protecția mediului, cu ocazia controalelor și al cercetării unei poluări accidentale;

analizam

obtinem informatiile necesare in vederea evaluarii

elaboram

elaboram si implementam documentatia specifica activitatii

certificare

realizam un audit in vederea certificarii si un raport pentru managementul firmei
SUS