MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Elaborăm și implementăm un sistem de management al mediului conform standardului SR EN ISO 9001

Avantajele implementării și certificării Sistemului de Management al Calității:

  • detectarea și eliminarea punctelor slabe;
  • creșterea productivității;
  • reducerea pierderilor;
  • asigurarea unei calități constante a serviciilor și a produselor;
  • ridicarea standardului calitativ și reducerea costurilor;
  • personal motivat, conștient de calitate și costuri;
  • reducerea reclamațiilor clienților și a costurilor legate de service în garanție;
  • creșterea gradului de satisfacție a clientului, promovarea încrederii;
  • creșterea șanselor pe piață prin îndeplinirea criteriilor de participare la licitații;

analizam

obtinem informatiile necesare in vederea evaluarii

elaboram

elaboram si implementam documentatia specifica activitatii

certificare

realizam un audit in vederea certificarii si un raport pentru managementul firmei
SUS